กิจกรรมทีมงาน

กิจกรรม “Click ชีวิตลิขิตฝัน”

กิจกรรม “Click ชีวิตลิขิตฝัน”

กิจกรรมที่ทำให้คุณเข้าใจ ธุรกิจประกันชีวิต มากขึ้น กิจกรรมที่จะทำให้คุณมีเพื่อน มีรอยยิ้ม และความสุขพร้อมความรู้ “เวทีนี้มีพี่เลี้ยง” เป็นโครงการรองรับตัวแทนใหม่ที่เข้าสู่อาชีพ

กิจกรรม สนับสนุนทางการตลาด

กิจกรรม สนับสนุนทางการตลาด

กิจกรรมที่ทำให้คุณมีกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด รองรับการสร้างตลาดลูกค้าใหม่ ทั้ง กิจกรรมออกบูธ, กิจกรรมสถานที่ต่าง ๆ, การเดินตลาดคนไม่รู้จัก

กิจกรรม เรียนรู้พัฒนาทีมงานเรา

กิจกรรม เรียนรู้พัฒนาทีมงานเรา

กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการที่จะทำให้คุณมี ความรู้ ความสามารถในการทำงาน กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณสู่ตัวแทนมืออาชีพ กิจกรรมต่าง ๆ รองรับตัวแทน Part Time, Full Time

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางธนาคารพาณิชย์

ช่องทางบัตรเครดิต