แนะนำอาชีพตัวแทน

Life Partner ตัวแทนไทยประกันชีวิต


คุณเคยถามตัวเองไหมว่า...
? เป้าหมายในชีวิตคุณคืออะไร, 
? เส้นทางที่คุณเดิน ตอบโจทย์ ชีวิตคุณได้ จริงหรือ
จะดีไหม ถ้าคุณมี "โอกาส" ในชีวิต มาให้คุณเลือก Life Partner อาชีพมหัศจรรย์
ค้นหาคำตอบด้วยตัวคุณ ผ่าน VDO “Life Partner ตัวแทนไทยประกันชีวิต ที่มากกว่า ตัวแทนประกันชีวิต” 

 

Life Partner คืออะไร

ด้วยคำมั่นสัญญาในการ “เพิ่มพูนคุณค่าแห่งการดำรงชีวิต” ของไทยประกันชีวิต ตัวแทนไทยประกันชีวิต ของเราจึงต้องทำให้ผู้เอาประกันชีวิตของไทยประกันชีวิต ทุกคนเชื่อมั่นว่า ชีวิตที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวแทนไทยประกันชีวิต คือชีวิตที่จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไม่มีกังวล ภายใต้การดูแลของ Life Partner (ตัวแทนไทยประกันชีวิต) หรือ ผู้วางแผนดูแลชีวิตสำหรับคนไทย ที่เข้าใจลึกซึ้งถึงวิถีชีวิต และความต้องการของคนไทย ไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นให้บริการอย่างดีที่สุด ด้วยปรัชญาในการทำงาน 7 ดี 7 เก่ง เพราะเราคือตัวแทนไทยประกันชีวิต

คนดี คนเก่ง

คนเก่งที่เป็น “คนดี”

ภายใต้การบริหารงานแบบสากล ไทยประกันชีวิตยังได้นำจิตวิญญาณความเป็นคนไทย มาเป็นทุนวัฒนธรรมหล่อหลอมตัวแทนไทยประกันชีวิตให้เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” เป็น Life Partner ตัวแทนไทยประกันชีวิต ที่พร้อมดูแลเคียงข้างทุกชีวิต และเป็นเพื่อนคู่คิดให้ลูกค้าของไทยประกันชีวิตและสังคมไทย

คนดี

ตัวแทนไทยประกันชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวแทนไทยประกันชีวิต มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของไทยประกันชีวิต
ตัวแทนไทยประกันชีวิต มีการพัฒนาบุคลิกภาพ
ตัวแทนไทยประกันชีวิต มีจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม

คนเก่ง

ตัวแทนไทยประกันชีวิต เป็นนักวางแผน
ตัวแทนไทยประกันชีวิต เป็นผู้มีความรู้รอบ รอบรู้
ตัวแทนไทยประกันชีวิต มีมาตรฐานการทำงาน

Tags   Life Partner   Life Planner   ตัวแทนไทยประกันชีวิต  

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางธนาคารพาณิชย์

ช่องทางบัตรเครดิต