"แผนประกันชีวิต ประกันภัย ที่ครบทุกความคุ้มครอง"

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ ในเครือบริษัทไทยประกันชีวิต ตอบทุกความต้องการ ด้านการประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ Gold หรือ ประกัน VIP และประกันสุขภาพแบบไม่มีสัญญาหลัก

ลดหย่อนภาษี

ภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมือง แต่คนที่รู้ช่องทางในการบริหารภาษี จึงมีความได้เปรียบในการบริหารภาษี ประกันชีวิตเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการลดหย่อนภาษี ทั้งบุคคลธรรมดา ผู้มีเงินเดือนประจำ และนิติบุคคล (ประกัน Keyman)

ประกันรถยนต์

ทางคุณมั่นใจใน ไทยประกันชีวิต วันนี้เรามีอีกทางเลือกสำหรับประกันรถยนต์ บริษัท ในเครือไทยประกันชีวิต ให้เราดูแลคุณ ตัวแทนคนเดียวตอบทุกเรื่อง ด้านประกันชีวิตและประกันภัย

ตัวแทน ALL Thai.

ตัวแทนไทยประกันชีวิตของเรา คือ ALL Thai Insurance ตัวแทนไทยประกันชีวิต ที่อาสาดูแลคุณทุกเรื่องของการประกันภัย ในฐานะของหุ้นส่วนชีวิต "Life Parter"

Life Partner ตัวแทนไทยประกันชีวิต

คุณเคยถามตัวเองไหมว่า...

? เป้าหมายในชีวิตคุณคืออะไร,

? เส้นทางที่คุณเดิน ตอบโจทย์ ชีวิตคุณได้ จริงหรือ

จะดีไหม ถ้าคุณมี "โอกาส" ในชีวิต มาให้คุณเลือก Life Partner อาชีพมหัศจรรย์

ค้นหาคำตอบด้วยตัวคุณ ผ่าน VDO “Life Planner ตัวแทนไทยประกันชีวิต ที่มากกว่า ตัวแทนประกันชีวิต”

ทีมงานของเรา Smart Agents Group

Smart Agents Group

ทีมงานคุณภาพ ภายใต้ แบรนด์ AllThaiInsurance ที่พร้อมจะดูแลคุณ “SMART Agents Group” คือ กลุ่มของตัวแทนที่เน้นการบริการ ควบคู่กับการบริหารงานภายใต้ Technology ที่ทันสมัย

กิจกรรม “Click ชีวิตลิขิตฝัน”

กิจกรรม “Click ชีวิตลิขิตฝัน”

กิจกรรมที่ทำให้คุณเข้าใจ ธุรกิจประกันชีวิต มากขึ้น กิจกรรมที่จะทำให้คุณมีเพื่อน มีรอยยิ้ม และความสุขพร้อมความรู้ “เวทีนี้มีพี่เลี้ยง” เป็นโครงการรองรับตัวแทนใหม่ที่เข้าสู่อาชีพ

บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต

กลุ่มธุรกิจประกันภัย และการเงิน

บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิตเป็นอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่ง ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เศรษฐกิจของไทยก้าวไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้น ด้วยการขยายตัวรับธุรกิจใหม่ๆ หลายธุรกิจด้วยกัน ภายใต้ประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ยาวนานกว่า 74 ปี โดยมีเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ Financial conglomerate ที่ครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต และเติมเต็มความมั่นใจในธุรกิจ โดยเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเป็นบริษัทประกันภัยคุณภาพ ที่ดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความมั่นคง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เราดำรงความมั่นคงอย่างยั่งยืนมากกว่า 80 ปี

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดของคนไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือกรมธรรม์กว่า 3 ล้านราย จากเครือข่ายตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพกว่า 20,000 คน และสาขามากกว่า 300 แห่ง คลอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ให้บริการคลอบคลุมทุกประเภทของการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย และประกันสุขภาพ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 100,000 ล้านบาทและได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินระดับ A- จากสถาบัน Standard & Poor’s

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินมากกว่า 3 ทศวรรษ ภายใต้ชื่อ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด และได้ขออนุญาตดำเนินการจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ได้รับอนุญาตจัดตั้งพร้อมเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2550

เสียงจากลูกค้า

รางวัลแห่งเกียรติยศของไทยประกันชีวิต