แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ PA

แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ PA

ประกันสุขภาพเพื่อคุณ

"อุ่นใจทุกนาที 
    เลือกความคุ้มครอง P.A. Package Plan"

พี.เอ. คลาสสิก แคร์ | พี.เอ. สเปเชี่ยล แคร์ | พี.เอ. โบน แคร์ | พี.เอ. ฮอสพิทอล แคร์

ตัวอย่างการจำแนกชั้นอาชีพ

อาชีพชั้น 1 ได้แก่ ผู้ที่ทำงานไม่ต้องใช้กำลังกาย ประกอบอาชีพในสำนักงานหรือในที่อยู่อาศัย อาทิ ผู้จัดการบริษัท เจ้าของร้านทอง ครู อาจารย์ นักประพันธ์ ผู้พิพากษา อัยการ พนักงานธนาคาร พนักงานพิมพ์ดีด เสมียน

อาชีพชั้น 2 ได้แก่ ผู้ที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมงานภายนอกสำนักงาน หรือต้องออกตรวจงาน รวมทั้งผู้ที่ทำงานในสำนักงาน แต่ต้องใช้กำลังบ้าง อาทิ วิศวกร แพทย์ พยาบาล ผู้รับเหมาก่อสร้าง ศิลปิน ช่างเสริมสวย ทนายความ ทหาร ตำรวจ

อาชีพชั้น 3 ผู้ที่ต้องใช้กำลังกายหรืออยู่กลางแจ้งมาก อาทิ เกษตรกร คนงานก่อสร้าง คนขับรถรับจ้างสาธารณะ ช่าง ชาวประมง คนงานทอผ้า นักแสดงละคร สัตวแพทย์ นักกีฬาอาชีพ พนักงานเดินเรือ นักบิน พนักงานประจำเครื่องบินโดยสาร
Tags   อุบัติเหตุ   พี.เอ. คลาสสิก แคร์   พี.เอ. สเปเชี่ยล แคร์   พี.เอ. โบน แคร์   พี.เอ. ฮอสพิทอล แคร์   อาชีพชั้น 1   อาชีพชั้น 2   อาชีพชั้น 3  

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางธนาคารพาณิชย์

ช่องทางบัตรเครดิต