กองทุนมรดกและภาษีมรดก

กองทุนมรดกและภาษีมรดก

พ.ร.บ.ภาษีมรดก มีผลบังคับใช้ ก.พ. 2559

1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันที่เริ่มบังคับใช้ พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 มีเนื้อหาที่น่าสนใจว่า “ผู้รับมรดกได้รับมรดกเกิน 100 ล้าน ต้องเสียภาษี”

สาระสำคัญที่น่าสนใจในภาษีการรับมรดกกำหนดให้ผู้รับมรดกต้องจ่ายภาษีดังนี้

1. ในส่วนที่เกินกว่า 100 ล้านบาทในอัตรา 10%
2. แต่ถ้าเป็นการรับมรดกจากบุพการี หรือผู้สืบสันดาน จะเสียในอัตรา 5%
3. นอกจากนี้ ยังประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีการรับให้ควบคู่กัน เพื่ออุดช่องว่าง กรณีการให้โดยเสน่หา ที่ปัจจุบันไม่ต้องเสียภาษี

โดยการรับให้แบ่งเป็น การให้ก่อนตาย และการให้หลังตาย ดังนี้

1. การให้ก่อนตาย

  1. ฝั่งคนรับให้ถือว่ามีเงินได้ต้องเสียภาษี หากมีการโอนทรัพย์สมบัติให้ก่อนผู้ให้จะเสียชีวิตจะเข้าข่ายเป็นภาษีการรับให้
  2. ต้องจ่ายภาษีในส่วนที่เกินกว่า 10 ล้านบาทในอัตรา 5%
  3. หากเป็นกรณีบุพการีให้ผู้สืบสันดานกำหนดให้จ่ายภาษีส่วนที่เกิน 20 ล้านในอัตรา 5%
  4. คนรับให้กรณีที่ไม่ต้องเสียมีกฎหมายยกเว้นให้เฉพาะบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาที่ไม่ต้องเสียภาษีนั้น ต้องเป็นการรับให้โดยเสน่ห์หา เนื่องในพิธีหรือตามโอกาส ประเพณี เช่น เงินใส่ซองที่ให้ในงานแต่งงาน
  5. อีกกรณีหนึ่งคนรับให้โดยหน้าที่อุปการะ เช่น พ่อแม่ให้ลูก สามีให้ภริยา

2. การให้หลังตาย

  1. ถ้าเจ้ามรดกเสียชีวิตตั้งแต่ 1 ก.พ. 2559 และผู้รับมรดกได้รับมรดกเกิน 100 ล้าน ต้องเสียภาษี 5 %  (ภาษีมรดกจะเก็บจากคนรับ)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธิติวัฒน์ วัฒนพลไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน โทร 087-5551554

ดาวน์โหลด

Tags   กองทุนมรดก   ภาษีมรดก  

เลือกแบบประกันที่คุณสนใจในหมวด กองทุนมรดกและภาษีมรดก

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางธนาคารพาณิชย์

ช่องทางบัตรเครดิต

สนใจทำประกันกองทุนมรดกและภาษีมรดก

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

08.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 17.00 น.
17.00 - 20.00 น.

หมวดหมู่แบบประกันชีวิต