ประกันภัย

ประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คุ้มครองเต็มทุนประกัน เลือกซ่อมศูนย์บริการ หรืออู่มาตรฐานในเครือข่ายไทยไพบูรณ์ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ Complimentary Services : Roadside Assistance

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส

ประกัน 2+ เบี้ยโดนใจวัย 35 อัพ ขยายอายุรถแรกรับเข้าถึง 20 ปี มีให้เลือกความคุ้มครอง 6 เดือน หรือ 1 ปี

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

อุ่นใจ...ทั้งรถหายและไฟไหม้ คุ้มครองทั้งรถคุณและคู่กรณี เบี้ยประกันจิ๊บๆ เพียง 7,299 บาท/ปี (รถเก๋ง)

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส

เบี้ยเริ่มต้น 6,499 บาท อัตราเดียวทั้งรถเก๋ง รถตู้และรถกระบะ ซ่อมให้ทั้งรถคุณและคู่กรณี

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

อัตราเดียวทั้งรถเก๋ง รถตู้และรถกระบะ ซ่อมให้ทั้งรถคุณและคู่กรณี ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก หรือเบี้ยเพียง 2,300 บาท (เฉพาะรถเก๋ง) ประหยัดคุ้มสุดๆ คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี

ประกันภัยกลุ่ม พนักงาน

ประกันภัยสุขภาพแบบกลุ่ม หรือองค์กรขนาดเล็ก

ประกันภัยเดินทาง

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ได้รับการรับรองในการขอวีซ่าจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป-เชงเก้น

ประกันภัยบ้าน

คุ้มครองบ้านคุณ ครอบคลุมทุกภัย เบ็ดเสร็จมากกว่าใคร พร้อมประกันภัยธรรมชาติและประกันอุบัติเหตุ

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางธนาคารพาณิชย์

ช่องทางบัตรเครดิต

สนใจทำประกันภัย

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

08.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 17.00 น.
17.00 - 20.00 น.
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
ประกันภัยกลุ่ม พนักงาน
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยบ้าน
เมืองไทย ประกันภัย
กรุงเทพ ประกันภัย
วิริยะ ประกันภัย
เทเวศ ประกันภัย
ทิพย ประกันภัย
อาคเนย์ ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
แอกซ่า ประกันภัย
มิตรแท้ ประกันภัย
สินมั่นคง ประกันภัย
ประกันคุ้มภัย

หมวดหมู่แบบประกันชีวิต