ลดหย่อนภาษี นิติบุคคล Keyman

ลดหย่อนภาษี นิติบุคคล Keyman

Key Man Insurance สร้างรายจ่ายผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต

Key Man Protection

การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย Key man หรือบุคคลสำคัญของธุรกิจ ก็คือ กรรมการซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ก็คือเจ้าของธุรกิจเองดังนั้น  การทำประกันบุคคลสำคัญ Key man จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจในประเทศไทย เพราะ การดำเนินธุรกิจทั้งการลงทุน แนวคิดการบริหารองค์กร แนวคิดทางการตลาด รวมถึงความเชื่อมั่นของคู้ค้าทางธุรกิจ ก็มีความเสื่อมั่นในตัวบุคคลเป็นสำคัญ ดังนั้นหาก ธุรกิจสูญเสีย กรรมการซึ่งเป็นบุคคลสำคัญขององค์กร ซึ่งการเกิดขึ้นได้จากการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ก็จะส่งผลต่อการดำเนินการของธุรกิจอย่างหลีกเลื่ยงไม่ได้ ดังนั้นการทำประกันบุคคลสำคัญ Key man ในประเทศไทย จึงเกิดจากเหตุผลหลักที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1. คุ้มครองธุรกิจ ป้องการกันการสูญเสียความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าทางธุรกิจ
2. นำใบเสร็จของการทำประกันชีวิต มาใช้ เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ในปริมาณที่เหมาะสมและสรรพกรยอมรับได้

ความสำคัญของการทำประกัน บุคคลสำคัญ Key Man

ประการแรก : คุ้มครองธุรกิจ ป้องการกันการสูญเสียความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าทางธุรกิจ

ถ้าคุณสูญเสียบุคคลที่สำคัญของธุรกิจ  ( key man )  มันอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจหรือการชะลอการเติบโตของธุรกิจของคุณ คุณอาจพบการสูญเสียความเชื่อมั่นในธุรกิจ จากพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและซัพพลายเออร์  จากการสูญเสียบุคคลที่สำคัญของธุรกิจ  ( key man )  ถ้าปล่อยให้พนักงาน ลูกค้าและซัพพลายเออร์ ติดต่อบริษัทอื่น ๆ ผลสุดท้ายในที่สุดอาจนำไปสู่​​การสูญเสียของผลกำไรและปิดกิจการได้  ด้วยการประกัน Key Man หรือประกันบุคคลสำคัญ   เป็นการจ่ายเงินที่สามารถช่วยให้คุณสามารถปกป้องธุรกิจของคุณและทำให้การที่ทำงานของคุณดำเนินต่อไปได้   ช่วยให้คุณสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมที่นำออกมาโดยบุคคลสำคัญนั้นได้  มันจะช่วยให้มีค่าใช้จ่ายในการสรรหาและการฝึกอบรมบุคคลที่จะมาทำงานแทน และจะช่วยให้คุณมีค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในขณะที่ระดับของยอดขายขายคุณลดลง  จากการขาดบุคคลสำคัญ หรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจคุณต่อไป ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับ ตัวพนักงานและลูกค้า  เนื่องจากการปฏิบัติการในเชิงบวกจะถูกนำมาใช้ รองรับการทำงานภาระทางการเงินมีทางเลือกสำรองให้กับธุรกิจ

ประการที่สอง : นำใบเสร็จของการทำประกันชีวิต มาใช้ เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

การทำประกันบุคคลที่สำคัญของธุรกิจ  ( key man )  บริษัทสามารถนำ ใบเสร็จ จากการทำประกันบุคคลที่สำคัญของธุรกิจ  ( key man )  มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายขององค๋กรได้ การประกันภัยชีวิตบุคคลสำคัญ คุณสามารถเลือกทำการประกันชีวิตเพียงอย่าเดียวหรือพร้อมค่ารักษาพยาบาลจากเจ็บป่วยหรือประกันชีวิตทั้งสองอย่างก็ได้ คุณสามารถเลือกระดับที่แตกต่างของการประกันภัย ตามระดับความสำคัญของบุคคลผู้เข้าร่วมโครงการ

การทำประกันบุคคลสำคัญ นำใบเสร็จ มาเป็นค้าใช้จ่ายขององค์กรได้

ได้อะไรจากการประกัน Key Man

นำใบเสร็จมาเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กร
ทายาทของ กรรมการได้เงินก้อนโต เพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจ
ใช้เป็นสวัสดิการณ์ของ กรรมการ โดยไม่ต้องใช้เงินของบริษัทการรักษา
เงินก้อน กรณีบุคคบสำคัญเกิดทุพพลภาพ ทำงานไม่ได้
ได้รับการชดเลยรายได้ ระหว่างการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาล

ค่าใช้จ่ายของการประกันชีวิตบุคคลที่สำคัญของธุรกิจ ( key man )  แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับของพนักงานหรือผู้ที่ต้องการทำประกัน บุคคลที่สำคัญของธุรกิจ ( key man ) โดยต้องผ่านวาระการประชุม  แต่ถ้าคุณไม่สามารถซื้อประกันเต็มจำนวนได้ คุณสามารถกำหนดได้ โดยอาศัยปัจจัยดังนี้

ผลกำไรของธุรกิจของคุณ  ผลกระทบจากการสูญเสียบุคคลสำคัญสำคัญอย่างไร 
หากต้องหาคนเข้ามาแทนที่ คุณจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร ในการฝึกอบรมและการเปลี่ยน? 

คำนวณเบี้ยประกัน Key man ที่เหมาะสม

ภาษีเงินได้ นำมาพิจารณา 10%  หารด้วย 20%
ตัวอย่าง
บริษัท A  มีภาษีที่ต้องชำระ 1,000,000 บาท
นำมาคำนวณ 10% >  1,000,000 x 10% =  100,000 บาท
หาเบี้ยประกันที่เหมาะสม 100,000 / 20% = 500,000 บาท
ดังนั้น เบี้ยประกันที่เหมาะสม สำหรับบริษัท A อยู่ที่ 500,000 บาท ของ กรรมการทุกคน


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธิติวัฒน์ วัฒนพลไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน โทร 087-5551554
ใบเสร็จค่าใช้จ่ายในธุรกิจ คือการสร้างรายจ่ายให้กับธุรกิจ ในปริมาณที่เหมาะสม ถูกกฏหมายและยอมรับได้ของกรมสรรพากร

ใบเสร็จ หรือ การลงทุนโดยสร้างรายจ่ายทั่วไปนั้น  เมื่อเวลาผ่านไป มูลค่าก็จะเหลือน้อยลง เช่น
บริษัท A สร้างรายจ่าย โดยการซื้อ Computer มูลค่า 100,000 บาท หมุนเวียนกับค่าใช้จ่ายอย่างอื่น เป็นเงิน 100,000 บาท/ปี เมื่อเวลาผ่านไป 20 ปี ทรัพย์สินที่ซื้อมามีมูลค่าคงเหลือเพียง 10,000 บาท
บริษัท B สร้างรายจ่าย โดย การลงทุนผ่าน กรมธรรม์ประกันชีวิต มูลค่า 100,000 บาท/ปี เป็นเวลา 20 ปี เมื่อเวลาผ่านไป 20 ปี ทรัพย์สินเงินสดที่ลงทุนผ่านกรมธรรม์ คงเหลือมูลค่าเงินสดที่ 2,000,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธิติวัฒน์ วัฒนพลไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน โทร 087-555-1554

มาตรา 48 เงินได้พึงประเมินต้องเสียภาษีเงินได้

กฏหมาย คำสั่งสรรพากร

เลือกแบบประกันที่คุณสนใจในหมวด ลดหย่อนภาษี นิติบุคคล Keyman

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางธนาคารพาณิชย์

ช่องทางบัตรเครดิต

สนใจทำประกันลดหย่อนภาษี นิติบุคคล Keyman

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

08.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 17.00 น.
17.00 - 20.00 น.

หมวดหมู่แบบประกันชีวิต